Historia

1996

Firma ATW, która przekształciła się w ADR Polska, powstała w wyniku zamknięcia i podziału fabryki przyczep rolniczych, która produkowała 35 000 sztuk maszyn rocznie dla Związku Radzieckiego. Obejmowała ona obszar ok. 160 000 m2 z zadaszoną powierzchnią 60 000 m2 i zatrudniała 4500 pracowników. Po upadku muru berlińskiego fabryka straciła wszystkie zamówienia, a jej 4500 pracowników – pracę. Jedyną opcją była sprzedaż poszczególnych jednostek zakładu indywidualnie w celu znalezienia nabywców, ponieważ niemożliwe było znalezienie inwestora, który przejąłby cały personel. Grupa ADR zaczęła odwiedzać Polskę w celu znalezienia rynków zbytu dla swoich produktów oraz nowych dostawców komponentów używanych przez grupę, gdy kraj znajdował się jeszcze pod kontrolą reżimu. Dzięki zdobytej przez lata wiedzy i kontaktom jej szefowie uznali, że inwestowanie na polskim rynku będzie opłacalne, pomimo trudności gospodarczych kraju. Po skomplikowanych negocjacjach z lokalnym bankiem dokonano zakupu części magazynów (ok. 7000 m2) i zatrudniono 99 pracowników. Była to druga zagraniczna inwestycja Grupy ADR, a ich dogłębna znajomość polskiego rynku zapewniła szybki i bezpieczny rozwój.

Lata 1990

We wczesnych latach po przejęciu pierwszego działu pojawiło się wiele wyzwań związanych z uruchomieniem nowych produkcji i znalezieniem kompromisu między starymi i nowymi metodami pracy. Na szczęście współpraca między technikami z grupy ADR, a większością polskich pracowników układała się bardzo dobrze.

Lata 2000

W tej fazie ekspansji ATW nabyła dodatkowe magazyny, aby rozszerzyć swoją działalność. W tym samym czasie powstała firma WPS, produkująca klocki hamulcowe i inne komponenty hamulcowe dla całej grupy. Głównym celem ATW była produkcja komponentów dla spółek grupy w Europie, ale firma koncentrowała się również na rozpoczęciu produkcji bardziej zaawansowanych produktów gotowych, sprzedawanych w Polsce i krajach sąsiednich.

Lata 2010

W ciągu dekady ATW (obecnie ADR Polska) i WPS sfinalizowały przejęcie całego obszaru przemysłowego. Wiązało się to z zamknięciem okolicznych dróg, ogrodzeniem kompleksu przemysłowego i stworzeniem obiektów niezbędnych do bardziej efektywnego zarządzania, takich jak miejsca parkingowe dla pracowników oraz place do składowania i załadunku towarów. ADR Polska rozpoczęła również realizację ambitnego planu inwestycyjnego, którego celem było stworzenie nowoczesnej fabryki zorganizowanej zgodnie z zasadami 4.0. Firma WPS rozpoczęła natomiast duży projekt inwestycyjny polegający na budowie nowej hali z zakładem tłoczenia na gorąco i obróbki korpusów osi z wykorzystaniem unikalnej w Europie technologii. Obie firmy przygotowują się na obiecującą przyszłość w nadchodzących latach.