Łańcuch dostaw

Łańcuch dostaw

Globalna sieć dostaw

Grupa ADR traktuje dostawcę jako niezbędne ogniwo w łańcuchu wartości.
Rozwój Grupy znalazł solidne podstawy w jej zdolności do inwestowania w poszukiwanie dostawców, którzy rozwinęli know-how, technologie procesowe i zdolności produkcyjne dzięki solidnej współpracy technicznej i handlowej nawiązanej z biegiem czasu.
Dzięki Łańcuchowi Dostaw Grupy ADR dostawca staje się częścią międzynarodowego systemu cechującego się wyjątkową zdolnością do osiągania wyróżniających się celów w zakresie jakości, elastyczności, terminowości i konkurencyjności.
Dostawca, który wykazuje się odpowiednimi zdolnościami i potencjałem i zechce być częścią łańcucha dostaw Grupy ADR, uczestniczy w procesie audytu mającym na celu kwalifikację jego zdolności technicznych i organizacyjnych poprzez kolejne etapy obejmujące kompetencje techniczne i handlowe działów zakupów, jakości, działu technicznego, badawczo-rozwojowego oraz laboratoriów testowych, którymi dysponuje Grupa ADR.
Po uruchomieniu łańcucha dostaw dział jakości nadal monitoruje wyniki dostawców, umożliwiając najbardziej konkurencyjnym z nich zdobycie pozycji liderów w łańcuchu dostaw Grupy ADR, co dodatkowo zwiększa ich ambicje w zakresie wzrostu i rozwoju.
Zdolność do wspierania wzrostu wydajności dostawców, również poprzez dzielenie się metodologiami i najlepszymi praktykami, jest obiektywnie potwierdzona przez jednakowy trend wzrostu obrotów dostawców, co pokazuje, że w łańcuchu dostaw Grupy ADR relacje z dostawcami ewoluują zazwyczaj w kierunku relacji partnerskich i lojalności, co jest prawdziwym kluczem do osiągnięcia stabilnego i trwałego sukcesu.

Zostań dostawcą ADR

Jeśli jesteś zainteresowany zaproponowaniem swojej działalności jako dostawca towarów lub usług dla Grupy ADR, możesz wysłać zgłoszenie za pomocą tego formularza.
Aplikuj teraz!