OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA

Dla osi ADR bardzo łatwo znaleźć konieczne części zamienne.

Osie ADR wyposażone są w tabliczkę identyfikacyjną, która umożliwia odszukanie symboli potrzebnych części zamiennych.
ADR posiada szeroką sieć dystrybucji części zamiennych we wszystkich krajach europejskich i pozaeuropejskich.
Bardziej szczegółowe informacje dostępne są w katalogu części zamiennych ADR.

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH

ZGLOSZENIE REKLAMACYJNE