INFORMACJA

O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ ZA 2020 ROK OPRACOWANA ZGODNIE
Z ART. 27C USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH


Pełny tekst w załączniku