INFORMACJA

O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ ZA ROK 2021 OPRACOWANA ZGODNIE
Z ART. 27C USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH


Pełny tekst w załączniku