Praktyki zawodowe w ADR Polska

Operator obrabiarek skrawających

Branżowa szkoła I stopnia

Zawód ten należy do bardzo poszukiwanych obecnie na rynku pracy. Operator obrabiarek skrawających obsługuje i utrzymuje w należytym stanie technicznym nowoczesne maszyny do obróbki skrawaniem. Są to zarówno maszyny sterowane cyfrowo jak i tradycyjne obrabiarki służące do kształtowania przedmiotów z metalu i tworzyw sztucznych. Praca operatora skupia się głównie na właściwym doborze materiałów i narzędzi obróbkowych, ustawieniu maszyny, obróbce przedmiotów, kontroli pracy maszyny oraz kontroli wykonania wyrobu zgodnie z dokumentacją techniczną.

Coraz częściej odchodzi się od maszyn obróbczych sterowanych ręcznie, ze względu na mniej wydajny sposób obróbki niż praca za pośrednictwem maszyn CNC. Z tego względu możemy nazwać zawód operatora CNC bardzo przyszłościowym.

Przemysł wytwórczy przeszedł niesamowitą zmianę, od kiedy wprowadzono technologię komputerowego sterowania urządzeniami numerycznymi, a niemal wszystkie firmy tego typu poddały się tej rewolucji, wprowadzając obrabiarki sterowane numerycznie.

Kwalifikacje, które zdobędziesz:

 • wiedzę z zakresu mechaniki ogólnej oraz materiałoznawstwa

 • umiejętność czytania rysunków technicznych

 • umiejętność posługiwania się narzędziami pomiarowymi

 • możliwość uczestniczenia w specjalistycznych kursach i szkoleniach

 • możliwość wyjazdu na kurs AutoCAD do Drezna w ramach projektu Erasmus+

Informacje dodatkowe:

Kierunek objęty jest patronatem firmy ADR Polska Sp. z o.o.

Jako uczeń szkoły branżowej I stopnia, kształcącej w zawodzie operator obrabiarek skrawających, praktyczną naukę zawodu (2 dni w tygodniu) będziesz odbywał/a w firmie ADR POLSKA Sp. z o.o. na podstawie podpisanej z firmą ADR umowie o pracę.

Zalety takiego rozwiązania:

 • zatrudnienie jako pracownik młodociany

 • okres nauki wliczony do stażu pracy

 • comiesięczne wynagrodzenie

  za pracę jako pracownik młodociany otrzymasz wynagrodzenie w wysokości: I rok nauki- ok. 330 złotych miesięcznie, II rok nauki- ok. 400 złotych miesięcznie, III rok nauki- ok. 470 złotych miesięcznie

 • stypendia dla najlepszych uczniów

 • ponadto, wyróżniający się uczniowie otrzymują od firmy premie motywacyjne

 • możliwość udziału w specjalistycznych kursach i szkoleniach organizowanych przez ADR Polska

 • możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji

  KURS SPAWACZA finansowany przez ADR Polska

Technik spawalnictwa

Technikum

Technik spawalnictwa to zawód obecnie bardzo poszukiwany i ceniony na rynku pracy, co wynika z faktu, że spawanie odgrywa bardzo istotną rolę we współczesnej gospodarce. Metodami spawalniczymi łączy się nie tylko stal i inne metale, ale także tworzywa sztuczne, kompozyty i materiały ceramiczne. Technologie spawania wykorzystywane są przy produkcji oraz wykonywaniu różnych prac remontowych.

Technik spawalnictwa to przede wszystkim specjalista posiadający wiedzę i umiejętności
z zakresu organizacji i wykonywania różnego rodzaju prac spawalniczych wykorzystywanych praktycznie we wszystkich gałęziach przemysłu. Jest to jednocześnie fachowiec, który dzięki znajomości różnych metod wytwarzania stosowanych w przemyśle maszynowym przygotowany jest do wykonywania i naprawy elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Technik spawalnictwa zajmuje się organizowaniem, nadzorowaniem i wykonywaniem prac związanych z łączeniem, cięciem i zgrzewaniem materiałów oraz projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją różnego rodzaju maszyn i urządzeń mechanicznych.

Kwalifikacje, które zdobędziesz:

 • MEC.08.

  wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

 • MEC.10.

  organizacja i wykonywanie prac spawalniczych

  MEC.10.

 1. W zakresie kwalifikacji MEC.08.

Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi:

 • wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej,
 • wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej,
 • wykonywania połączeń elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
 • naprawy i konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
 1. W zakresie kwalifikacji MEC.10.

Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych:

 • rozróżniania wielorakich konstrukcji spajanych,
 • dobierania warunków spajania, wymagań jakości i metod badań połączeń dla wybranych rodzajów konstrukcji spawania,
 • planowania produkcji spawalniczej i organizacji stanowisk do spajania,
 • prowadzenia procesów spajania wybranymi metodami, zgrzewania, lutowania i klejenia,
 • nadzorowania przebiegu wytwarzania konstrukcji spajanych.

Informacje dodatkowe:

ADR Polska Sp. z o.o. oferuje staż, dzięki któremu dajemy szansę zdobycia tak cenionego na współczesnym rynku pracy doświadczenia zawodowego. W ramach zajęć praktycznych uzyskasz możliwość poznania nowoczesnych maszyn, urządzeń i narzędzi oraz spawalniczych technik łączenia stosowanych obecnie w procesie produkcyjnym. Takie rozwiązanie daje Ci możliwość sprawdzenia Twojej funkcjonowania w pracy, np. w sferze zadań przydzielonych, odpowiedzialności, kontaktu z innymi pracownikami itp. To wszystko przekłada się na to, że jako absolwent tego kierunku kształcenia bez problemu odnajdziesz się na rynku pracy, znajdując zatrudnienie i dobrze płatną, a jednocześnie ciekawą, dającą możliwość rozwoju zawodowego pracę.

Dodatkowym atutem odbywania zajęć praktycznych u pracodawcy jest możliwość zarobkowania już w czasie nauki w szkole, gdyż za staż uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

Zalety takiego rozwiązania:

 • comiesięczne wynagrodzenie

  za pracę jako pracownik młodociany otrzymasz wynagrodzenie w wysokości: I rok nauki- ok. 330 złotych miesięcznie, II rok nauki- ok. 400 złotych miesięcznie, III rok nauki- ok. 470 złotych miesięcznie

 • ponadto, wyróżniający się uczniowie otrzymują od firmy premie motywacyjne

 • możliwość udziału w specjalistycznych kursach i szkoleniach organizowanych przez ADR Polska

 • możliwość zdobycia książeczki spawacza

  i uprawnień potwierdzonych certyfikatami na poszczególne metody spawania