GLEBA

W rolnictwie często spotyka się tereny “toporne”, gotowe walczyć wszelkimi środkami – kamieniami, wapieniem, skałami, błotem – z maszynami do robót ziemnych i uprawy gleby, nawet z tymi najbardziej doskonałymi.
Linią ADR Gleba, nasi inżynierowie stworzyli serię specjalnych komponentów do maszyn do uprawy gleby, które jedną funkcją odpowiadają na liczne potrzeby użytkowe.

ADR SOIL