OSIE SKRĘTNE

Dual mode jest przyszłością

Dual Mode: nadaje się do zastosowania zarówno, jako sterowana oś skrętna, jak i oś samo skrętna.
Kluczowym elementem osi jest zintegrowany siłownik hydrauliczny, który pełni także funkcję drążka połączeniowego z układem kierowniczym.

STEERING AXLES CATALOGUE