BADANIA I ROZWÓJ

PRACE BADAWCZO-DOŚWIADCZALNE

ADR współpracuje z wyższymi uczelniami uznanymi w skali międzynarodowej, z najlepszymi producentami pojazdów samochodowych oraz z najważniejszymi światowymi instytucjami normalizacyjnymi.
Rozwój nowych produktów wynika z ustawicznych prac doświadczalnych nad nowymi rozwiązaniami technicznymi i z symulacji najbardziej krytycznych warunków pracy tych rozwiązań.
Osie są testowane w innowacyjnym centrum badawczym ADR, zarówno pod względem konstrukcyjnym, jak i pod względem osiągów w zakresie hamowania. Ostatecznym wynikiem jest werdykt wydany we współpracy z najważniejszymi producentami przyczep.

HOMOLOGACJA

Osie hamujące ADR są homologowane zgodnie z dyrektywami Wspólnoty Europejskiej.
Charakterystyki techniczne produktów ADR są uznane we wszystkich krajach Wspólnoty i w krajachz nią powiązanych.
Produkty ADR są zatwierdzane zgodnie z lokalnymi przepisami prawnymi: np. przez TUV w Republice Federalnej Niemiec, we Francji przez CEMAGREF i przez UTAC.