PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

Do głównych zadań należy:
 • Bieżąca opieka nad powierzoną grupą klientów oraz aktywne pozyskiwanie nowych.
 • Kompleksowa obsługa składanych zamówień.
 • Przygotowywanie ofert techniczno-handlowych.
 • Ocena technicznych możliwości realizacji zlecenia, przy współpracy z działem konstrukcyjnym.
 • Uczestnictwo w targach krajowych i międzynarodowych – kilka razy w roku.
Oczekiwania, jakie stawiamy wobec kandydatów:
 • Wykształcenie min. średnie techniczne – preferowane wyższe.
 • Doświadczenie w sprzedaży B2B w branży technicznej.
 • Komunikatywna znajomość języka ukraińskiego/rosyjskiego oraz angielskiego.
 • Dyspozycyjność i gotowość do odbywania podróży służbowych, m.in. na teren Ukrainy (około 20% czasu pracy).
 • Czynne prawo jazdy kat. B.
Kandydatom oferujemy:
 • Zatrudnienie w stabilnej międzynarodowej firmie w oparciu o umowę o pracę.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od posiadanego doświadczenia i osiąganych wyników.
 • Premię półroczną.
 • Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wypoczynku pracownika oraz świąt, paczki świąteczne dla dzieci);
 • Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV w języku polskim i angielskim na adres e-mail: rekrutacja@atwsystem.pl lub w siedzibie firmy w Zagórzu na ul. Bieszczadzkiej 5. Na Wasze aplikacje czekamy do 10.07.2020 r. Dziękujemy wszystkim kandydatom za przesłanie dokumentów. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o załączenie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV dla celów prowadzonej przez Spółkę ADR POLSKA S.A. z siedzibą w Zagórzu, ul. Bieszczadzka 5, 38 – 540 Zagórz, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000197459, REGON: 371169728, NIP: 6871795342, rekrutacji na stanowisko przedstawiciel handlowy”.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:
Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w procesie rekrutacji jest Spółka ADR POLSKA S.A. z siedzibą w Zagórzu, ul. Bieszczadzka 5, 38 – 540 Zagórz, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000197459, REGON: 371169728, NIP: 6871795342.
Dane osobowe są przetwarzane dla celu realizacji procesu rekrutacji i zawarcia umowy o pracę, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, również w celu przyszłych rekrutacji. Zgoda będącą podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata ma charakter dobrowolnej, a brak wyrażenia zgody, spowoduje brak możliwości przetwarzania danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji. Kandydat w każdym momencie ma prawo do wycofania zgody, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem tejże zgody.
Dane osobowe kandydata będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji, w której kandydat bierze udział. W przypadku wyrażenia dodatkowej, odrębnej zgody na udział kandydata w przyszłych procesach rekrutacyjnych, dane osobowe przetwarzane będą przez okres 2 lat, którego upływ nastąpi z końcem roku kalendarzowego, chyba że zgoda zostanie wcześniej cofnięta.
Dane osobowe kandydata, mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym w procesie rekrutacji. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.
Każdy kandydat, który udostępni swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, w tym żądania kopii danych, a ponadto prawo żądania ich sprostowania (aktualizacji), usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami.